Βιομηχανική ψυχολογία

Συχνά αποκαλούμενη επαγγελματική ψυχολογία, Βιομηχανική Ψυχολογία, είναι η επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς που σχετίζεται με την εργασία και εφαρμόζει ψυχολογικές θεωρίες στους ανθρώπους ενώ βρίσκονται στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ο στόχος της Βιομηχανικής Ψυχολογίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα το εργατικό δυναμικό τους. Δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να «πάρουν περισσότερα» από το εργατικό τους δυναμικό. Αυτή είναι μια από τις πιο εμπορευματοποιημένες μορφές ψυχολογίας και μπορεί να είναι ένα από τα πεδία με τα υψηλότερα κέρδη.

Η ψυχολογία είναι ένα ευρύ και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό πεδίο. Σε αντίθεση με πολλές πιο παραδοσιακές και ηλικιωμένες μορφές επιστήμης, η ψυχολογία πάντα εξελίσσεται. Η εξέλιξη της θεωρίας οδήγησε στην ανακάλυψη ότι πολλές εξέχουσες προσεγγίσεις είναι ανακριβείς, δεκαετίες μετά την καθιέρωσή τους. Αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο το καθιστά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κοινωνικές επιστήμες για σπουδές, με εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Βιομηχανική και Οργανωτική Ψυχολογία

Η ειδικότητα της βιομηχανικής-οργανωτικής ψυχολογίας (ονομάζεται επίσης ψυχολογία εισόδου/εξόδου) χαρακτηρίζεται από την επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε οργανισμούς και στο χώρο εργασίας. Η ειδικότητα επικεντρώνεται στην εξαγωγή αρχών ατομικής, ομαδικής και οργανωτικής συμπεριφοράς και στην εφαρμογή αυτής της γνώσης στην επίλυση προβλημάτων στην εργασία.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση στην επιστήμη της συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας απαιτεί εις βάθος γνώση της οργανωτικής ανάπτυξης, στάσεων, εξέλιξης σταδιοδρομίας, θεωρίας αποφάσεων, ανθρώπινης απόδοσης και ανθρώπινου παράγοντα, συμπεριφοράς καταναλωτή, θεωρίας και διαδικασίας μικρών ομάδων, θεωρία και ανάπτυξη κριτηρίων, εργασία και ανάλυση εργασιών και ατομική αξιολόγηση. Επιπλέον, η ειδικότητα της βιομηχανικής-οργανωτικής ψυχολογίας απαιτεί γνώση ηθικών παραμέτρων καθώς και νομικών, διοικητικών και νομολογιακών διαταγών και εκτελεστικών διαταγών που σχετίζονται με δραστηριότητες στο χώρο εργασίας.

Αντιμετωπίζονται προβλήματα

Η ειδικότητα της Βιομηχανικής Οργανωτικής Ψυχολογίας ασχολείται με θέματα πρόσληψης, επιλογής και τοποθέτησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, μέτρησης απόδοσης, συστημάτων κινήτρων και ανταμοιβής στο χώρο εργασίας, ποιότητας εργασιακής ζωής, δομής εργασίας και ανθρώπινων παραγόντων, οργανωτικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς καταναλωτή.

Πληθυσμός που εξυπηρετείται

Η ξεχωριστή εστίαση της ψυχολογίας εισόδου/εξόδου είναι στην ανθρώπινη συμπεριφορά σε εργασιακά περιβάλλοντα. Επομένως, οι πληθυσμοί που επηρεάζονται από την πρακτική της ψυχολογίας I/O περιλαμβάνουν άτομα και αιτούντες σε επιχειρήσεις, βιομηχανία, εργατικό δυναμικό, δημόσιους (συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών), ακαδημαϊκούς, κοινοτικούς και οργανισμούς υγείας.

Δεξιότητες και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν

Οι I/O Psychologists είναι επιστήμονες-πρακτικοί που έχουν εξειδίκευση στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ερμηνεία της έρευνας στην ψυχολογία και που εφαρμόζουν τα ευρήματά τους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ανθρώπινων και οργανωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο οργανωμένης εργασίας. I/O ψυχολόγοι:

  • Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης.
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της εργασίας και της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής.
  • Διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
  • Υπάλληλοι προπονητών?
  • Ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόδοσης ατόμων και οργανισμών.
  • Αξιολογήστε τις προτιμήσεις των καταναλωτών, την ικανοποίηση των πελατών και τις στρατηγικές αγοράς.

Πηγή: American Psychological Association

Εφημερεύοντα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

cropped-Nutritionandhealth-cyprus-favicon.png

Ελάτε στην παρέα του nutritionandhealth.care και θα έχετε την ευκαιρία ενημέρωσης μέσω του Newsletter που θα λαμβάνετε μέσω email κάθε Παρασκευή.

Περισσότερα
Άρθρα

Shopping Basket