Ο λόγος για το ΓεΣΥ, στους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες

Διεξαγωγή μελετών με στόχο να καταγραφούν οι πραγματικές απόψεις των κυπρίων πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος – Ανοικτός διάλογος και μέσω της σελίδας «Ας το συζητήσουμε» στο facebook.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη της τεράστιας προσπάθειας της για καταγραφή των πραγματικών απόψεων και αντιλήψεων των πολιτών γύρω από το Γενικό Σύστημα Υγείας και τις υπηρεσίες που οι ίδιοι λαμβάνουν, αλλά και των παρόχων υπηρεσιών του Συστήματος για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι ασκούν το επάγγελμα τους στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΑΚ, προχωρεί στην διενέργεια ερευνών μεταξύ των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών τους οποίους καλεί να συμμετέχουν αφού πλέον ο λόγος τους ανήκει.

Σε πρώτη φάση, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης εμβέλειας μελέτη η οποία διεξάγεται  σε συνεργασία με τον ΟΑΥ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η μελέτη έχει στόχο την ανάλυση πρακτικών και αντιλήψεων σε σχέση με τα φάρμακα και τη συνταγογράφηση εντός ΓεΣΥ, μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η μελέτη έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος απευθύνεται στους ιατρούς του ΓεΣΥ και αφορά στις δικές τους πρακτικές και αντιλήψεις ως προς τα φάρμακα και τη διαδικασία συνταγογράφησης. Το ερωτηματολόγιο, έχει ήδη αποσταλεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΥ σε όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς. Αρκετοί το έχουν συμπληρώσει, ωστόσο παράκληση μας είναι να το συμπληρώσουν όλοι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των γιατρών του Συστήματος.

Το δεύτερο σκέλος απευθύνεται σε ενήλικες δικαιούχους του ΓεΣΥ και αφορά στις προσωπικές τους εμπειρίες και αντιλήψεις σε σχέση με τα φάρμακα και τη συνταγογράφηση. Ο σύνδεσμος για τη μελέτη που αφορά στους δικαιούχους είναι διαθέσιμος :

(https://forms.gle/zFmtyYUKqBPkYwzN9 ), ενώ ο σύνδεσμος για τη μελέτη των ιατρών έχει αποσταλεί στον καθένα προσωπικά.

Τα ερωτηματολόγια έχουν σχεδιασθεί και δοκιμασθεί πιλοτικά, ώστε να είναι απλά στην κατανόηση και η συμπλήρωσή τους να απαιτεί λιγότερο από 5 λεπτά, με σκοπό να εξασφαλιστεί συμπλήρωση από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Η μελέτη έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και είναι απολύτως ανώνυμη.

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη αυτή; Καταρχάς είναι η πρώτη του είδους που διενεργείται στην Κύπρο και αναμένεται ότι θα παρέχει τεράστιας σημασίας δεδομένα για την Κύπρο και για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο ΓεΣΥ.

Το περιεχόμενο της μελέτης, θα αναλυθεί ως προς συγκεκριμένες πρακτικές και αντιλήψεις που έχουν τόσο ιατροί όσο και δικαιούχοι σε σχέση με τη συνταγογράφηση, τις πρακτικές που ακολουθούν κατά την επαφή με τον ασθενή, τις αντιλήψεις που έχουν για συγκεκριμένες ομάδες φαρμάκων και για συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι απαντήσεις σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. τόπος διαμονής, ηλικία), αλλά και σε σχέση με χαρακτηριστικά των ιατρών (π.χ. περιβάλλον εργασίας, ειδικότητα, κτλ.)

Τελικός στόχος της εθνικής αυτής μελέτης είναι η κατάδειξη σημείων, βάσει τοπικών δεδομένων, που θα δώσουν βάση για σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων και αλλαγών μέσα στο σύστημα υγείας, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η ποιότητα συνταγογράφησης.

Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως και άλλες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, διεξάγεται στο πλαίσιο της εκστρατείας της ΟΣΑΚ «Ας το Συζητήσουμε» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει στόχο την καταγραφή θέσεων ή και ερωτημάτων των πολιτών αλλά και των παρόχων υπηρεσιών του ΓεΣΥ, μέσω της ομότιτλης σελίδας που λειτουργεί στο Facebook.

Εφημερεύοντα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

cropped-Nutritionandhealth-cyprus-favicon.png

Ελάτε στην παρέα του nutritionandhealth.care και θα έχετε την ευκαιρία ενημέρωσης μέσω του Newsletter που θα λαμβάνετε μέσω email κάθε Παρασκευή.

Περισσότερα
Άρθρα

Shopping Basket