Ο υγιεινός τρόπος ζωής για την καρδιά συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2, ο καρκίνος

  • Το Life’s Essential 8 της American Heart Association είναι μια έννοια που ορίζει την καρδιαγγειακή υγεία με βάση τέσσερις τροποποιήσιμες συμπεριφορές, όπως η σωματική δραστηριότητα και ο ύπνος, και τέσσερα τροποποιήσιμα βιομετρικά μέτρα, όπως το βάρος, η γλυκόζη στο αίμα και τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.
  • Η σύνθετη βαθμολογία καρδιαγγειακής υγείας που μετριέται χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες οκτώ μετρήσεις μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να μετρήσουν και να παρακολουθούν την καρδιαγγειακή υγεία για την πρόληψη ή τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων.
  • Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μια βέλτιστη σύνθετη καρδιαγγειακή βαθμολογία με βάση τις μετρήσεις του Life’s Essential 8 συσχετίστηκε με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής χωρίς χρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.
  • Μια συνοδευτική μελέτη έδειξε ότι η μείωση των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής που σχετίζεται με την καλή καρδιαγγειακή υγεία.

Δύο σχετικές μελέτες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Υγείας (AHA) υποδεικνύουν ότι η βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία (CVH) συσχετίστηκε με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς χρόνιες ασθένειες, μειωμένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα και αυξημένη συνολική μακροζωία.

Αυτές οι μελέτες αξιολόγησαν την CVH χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που ορίζονται από το Life’s Essential 8, υπογραμμίζοντας έτσι την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα των βαθμολογιών καρδιαγγειακής υγείας που βασίζονται σε αυτό το κατασκεύασμα ως προγνωστικοί παράγοντες του προσδόκιμου ζωής και των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD).

Ο Δρ Hao Ma, βιοστατιστικός αναλυτής στο Ερευνητικό Κέντρο Παχυσαρκίας του Πανεπιστημίου Tulane και συγγραφέας μιας από τις μελέτες, είπε:

«Μετά από δεκαετίες ισχυρής ανάπτυξης, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ΗΠΑ έχει παραμείνει στάσιμη από το 2010. Ο κύριος λόγος για ένα τέτοιο φαινόμενο είναι η κακή καρδιαγγειακή υγεία στον πληθυσμό των ΗΠΑ. Η μελέτη μας δείχνει ότι η τήρηση ενός υψηλού CVH, που ορίζεται ως μέτρηση από το Life’s Essential 8, σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, τα ευρήματά μας υποστηρίζουν την εγκυρότητα των μετρήσεων του Life’s Essentia 8 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση της CVH στους γενικούς πληθυσμούς».

Life’s Essential 8 και καρδιαγγειακή υγεία

Το 2010, η American Heart Association (AHA) ανέπτυξε μια συνταγή για την υγεία που ονομάζεται Life’s Simple 7, η οποία αποτελείται από επτά μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου ή μετρήσεις που μαζί αντιπροσώπευαν την καρδιαγγειακή υγεία. Η AHA αναθεώρησε το Life’Simple 7 για να δημιουργήσει το Life’s Essential 8 το 2022 για να βελτιώσει τη μέτρηση και την παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας και να διευκολύνει την πρόληψη και τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι οκτώ μετρήσεις που περιλαμβάνουν το κατασκεύασμα Life’s Essential 8 περιλαμβάνουν τη σωματική δραστηριότητα, τη διατροφή, το κάπνισμα και άλλες μορφές έκθεσης στη νικοτίνη, τον ύπνο, τον δείκτη μάζας σώματος, τη γλυκόζη του αίματος, τα λιπίδια του αίματος και την αρτηριακή πίεση. Κάθε μέτρηση που περιλαμβάνεται στο Life’s Essential 8 μετριέται σε συνεχή κλίμακα 0-100. Αυτές οι μεμονωμένες μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σύνθετης ή αθροιστικής βαθμολογίας καρδιαγγειακής υγείας που επίσης κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς.

Αν και το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, συνοδεύεται από αύξηση του επιπολασμού χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου. Οι συνδυασμένες επιδράσεις των μετρήσεων που περιλαμβάνονται στο Life’s Essential 8 — όπως το να είσαι πιο δραστήριος, η διακοπή του καπνίσματος και η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης — σχετίζονται με αυξημένο συνολικό προσδόκιμο ζωής.

Ωστόσο, οι μελέτες δεν έχουν εξετάσει τη συσχέτιση μεταξύ της σύνθετης βαθμολογίας καρδιαγγειακής υγείας, που υπολογίζεται όπως ορίζεται από το ενημερωμένο Life’s Essential 8, και του συνολικού προσδόκιμου ζωής και της διάρκειας ζωής χωρίς ασθένειες.

Δύο μελέτες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο AHA αξιολόγησαν εάν οι ιδανικές σύνθετες βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας συσχετίστηκαν με αυξημένο προσδόκιμο ζωής απουσία χρόνιων καταστάσεων υγείας και μειωμένη θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων.

Προσδόκιμο ζωής χωρίς χρόνιες παθήσεις

Η πρώτη μελέτη εξέτασε εάν η βαθμολογία καρδιαγγειακής υγείας συσχετίστηκε με αύξηση του συνολικού προσδόκιμου ζωής και του προσδόκιμου ζωής απουσία χρόνιων παθήσεων.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα που συνέλεξε η UK Biobank από περισσότερους από 136.000 ενήλικες που κατοικούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι, κατά τη στιγμή της εγγραφής τους, δεν είχαν καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη, καρκίνο ή άνοια και είχαν δεδομένα για τις βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας.

Τα άτομα ταξινομήθηκαν ως με κακή, ενδιάμεση ή ιδανική καρδιαγγειακή υγεία με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το Life’s Essential 8. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής στα 50 χρόνια παρατάθηκε κατά 5,2 και 6,3 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες με ιδανική CVH , αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους ομολόγους τους με κακή CVH.

Τα άτομα με ιδανικές βαθμολογίες CVH είχαν επίσης περισσότερα χρόνια ζωής χωρίς σοβαρές χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της άνοιας και του καρκίνου, από εκείνα με φτωχή CVH. Συγκεκριμένα, οι άνδρες και οι γυναίκες με ιδανική CVH αναμενόταν να περάσουν το 75,9% και το 83,4% αντίστοιχα της ζωής τους με καλή υγεία, ενώ οι άνδρες και οι γυναίκες με κακή CVH αναμενόταν να περάσουν το 64,9% και το 69,4% της ζωής τους χωρίς χρόνια ασθένεια.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση σχετίζεται με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής χωρίς ασθένειες. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διατήρηση της ιδανικής καρδιαγγειακής υγείας βοήθησε στη μείωση του αντίκτυπου της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στο προσδόκιμο ζωής χωρίς ασθένειες.

Καρδιαγγειακή υγεία και διάρκεια ζωής

Η δεύτερη μελέτη εξέτασε τον αντίκτυπο της διατήρησης της ιδανικής καρδιαγγειακής υγείας σε πιθανές βελτιώσεις στο προσδόκιμο ζωής λόγω της μείωσης των καρδιαγγειακών θανάτων. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 23.000 ενήλικες που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα για την Εξέταση Υγείας και Διατροφής (NHANES) μεταξύ 2005 και 2018. Χρησιμοποιώντας ένα εθνικό μητρώο θανάτων, οι ερευνητές προσδιόρισαν ότι 1.359 συμμετέχοντες πέθαναν κατά τη μέση περίοδο παρακολούθησης των 7,8 ετών.

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη, οι συμμετέχοντες με ιδανική καρδιαγγειακή υγεία είχαν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από άτομα με κακή καρδιαγγειακή υγεία. Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών και των γυναικών με ιδανική CVH στην ηλικία των 50 ετών ήταν κατά μέσο όρο 7,5 έτη και 8,9 έτη, αντίστοιχα, μεγαλύτερο από τους ομολόγους τους με φτωχή CVH.

Συγκεκριμένα, το 41,8% και το 44,1% της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στην ηλικία των 50 ετών σε άνδρες και γυναίκες με ιδανικές βαθμολογίες CVH, αντίστοιχα, θα μπορούσε να αποδοθεί σε μείωση των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων. Μεταξύ των ethnic ομάδων, η βαθμολογία CVH συνδέθηκε επίσης με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στους Λευκούς και Μαύρους Αμερικανούς, αλλά όχι στους Μεξικανούς Αμερικανούς.

Περιορισμοί και επιπτώσεις της μελέτης

Και οι δύο μελέτες είχαν επίσης μερικούς περιορισμούς. Ο Δρ Μα σημείωσε ότι τα δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή και τα πρότυπα ύπνου, από τη βάση δεδομένων NHANES αναφέρθηκαν από τον εαυτό τους και, ως εκ τούτου, ήταν επιρρεπή σε λάθη. Επιπλέον, οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της καρδιαγγειακής υγείας και στις δύο μελέτες αξιολογήθηκαν μόνο κατά την έναρξη, αλλά όχι κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Το Medical News Today μίλησε επίσης με την Δρ Alexandra Lajoie, μια μη επεμβατική καρδιολόγο στο Providence Saint John’s Health Center στη Σάντα Μόνικα, Καλιφόρνια, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών δεν προκαλούν έκπληξη. Η έρευνα συνεχίζει να μας δείχνει ότι οι παρεμβάσεις στον υγιεινό τρόπο ζωής είναι καλές για τα αποτελέσματα της υγείας και συχνά είναι ακόμη πιο σημαντικές από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα».

Ο Δρ Lajoie είπε ότι είναι δυνατό να αντιστραφούν ορισμένες από τις επιπτώσεις του να μην ζει κανείς έναν υγιή τρόπο ζωής για την καρδιά νωρίτερα στη ζωή του, αλλά είναι καλύτερο να διατηρεί με συνέπεια έναν τρόπο ζωής που είναι ευεργετικός για την υγεία του.

«Φυσικά το ιδανικό θα ήταν να ακολουθήσετε υγιεινές συνήθειες από την αρχή, αλλά η έναρξη της άσκησης, ο καλύτερος ύπνος και η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους βελτιώνει την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο του αίματος και κατά συνέπεια μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, για δεκαετίες πέραν της ηλικίας των 50 ετών». εξήγησε. «Η διακοπή του καπνίσματος είναι το καλύτερο [πράγμα] για τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Μετά από αυτό, διατηρείτε μια τακτική ρουτίνα άσκησης.

Πηγή: Medical News Today

Εφημερεύοντα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

cropped-Nutritionandhealth-cyprus-favicon.png

Ελάτε στην παρέα του nutritionandhealth.care και θα έχετε την ευκαιρία ενημέρωσης μέσω του Newsletter που θα λαμβάνετε μέσω email κάθε Παρασκευή.

Περισσότερα
Άρθρα

Shopping Basket