new12

Ενεργειακή πιστοποίηση για το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Tο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) εξασφάλισε πρόσφατα πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2018 που αφορά την ολιστική διαχείριση της ενέργειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του. Μέσω της προσπάθειας αυτής, η ενεργειακή διαχείριση θα διεξάγεται κατά τρόπο δομημένο από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή του προσωπικού, των φοιτητών, τους ασθενείς, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους.

Μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών, το ΙΝΓΚ κατάφερε να σκιαγραφήσει το ενεργειακό αποτύπωμά του, να υλοποιήσει διάφορα μέτρα και ακολούθως να προχωρήσει σε σειρά εξωτερικών αξιολογήσεων από εδραιωμένους οργανισμούς διαπίστευσης προτύπων.

Με την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 50001:2018, το ΙΝΓΚ θα είναι σε θέση να διατηρήσει και να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό κόστος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε βάθος χρόνου, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ενέργειας θα διαφανούν στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στη λειτουργικότητα του Ινστιτούτου, κάτι που συνάδει με την υπεύθυνη κοινωνική πολιτική που ακολουθεί.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που μια τέτοια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ινστιτούτου. «Το Ινστιτούτο προσπαθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα και να εφαρμόζει τις πρακτικές εκείνες που σκοπό έχουν, πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, και κατά δεύτερο τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης, με όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας», κατέληξε.

02.neo_programma_shutterstock_272224244

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΝΓΚ, Νέο πρόγραμμα μάστερ στη Βιοτεχνολογία

Εξελίσσοντας το προνόμιο που έχουν οι φοιτητές του για εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ενώνει δυνάμεις με ισχυρά ονόματα στην κυπριακή βιομηχανία καθώς και με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντας τίτλο σπουδών Μάστερ στη Βιοτεχνολογία (MSc Biotechnology). Πρόκειται για ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σε διάφορες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν εργαλεία Βιοτεχνολογίας στη γραμμή παραγωγής τους. 

Η Βιοτεχνολογία εμπλέκεται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, χρησιμοποιώντας κυτταρικές και βιο-μοριακές διεργασίες για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών και προϊόντων αιχμής που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής και της φύσης γενικότερα. Συγκεκριμένα, η Βιοτεχνολογία ασχολείται με τη χρήση ζωντανών μικροοργανισμών για την ανάπτυξη ή τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων. Μερικά παραδείγματα είναι η χρήση μαγιάς για την παρασκευή τυριού και ψωμιού, όπως επίσης και η χρήση ιικών φορέων για τη δημιουργία ανθρώπινων εμβολίων (π.χ. εμβόλιο εναντίον του ιού SARS-CoV-2). Επιπλέον, ο τομέας της  Βιοτεχνολογίας συνεισφέρει στη συνεχή εξέλιξη και βελτιστοποίηση μεθόδων και προϊόντων στους τομείς της υγείας, βιομηχανίας, πρωτογενούς παραγωγής, διατροφής, και περιβάλλοντος. Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι η Βιοτεχνολογία θεωρείται ευρέως ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας στον 21ο αιώνα. Με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες της κοινωνίας μας, την εξέλιξη και εφαρμογή της επιστήμης για την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και με σκοπό την προσφορά προς την αγορά εργασίας, εξειδικευμένων αποφοίτων με άρτιες γνώσεις και εμπειρία, έτοιμοι να συμβάλουν άμεσα στην επιστήμη αλλά και στην οικονομία του τόπου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου σε συνεργασία με την τοπική βιομηχανία στους τομείς της οινοποιίας, της γαλακτοκομίας, της αρτοποιίας αλλά και με τοπικά ακαδημαικά και ερευνητικά ιδρύματα δημιούργησε το καινοτόμο πρόγραμμα Μάστερ στη Βιοτεχνολογία / MSc Biotechnology, το οποίο έχει αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διπλό προνόμιο
Οι φοιτητές του προγράμματος Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου θα έχουν το διπλό προνόμιο που συνδυάζει την εκπαίδευση σε μια ευρεία γκάμα εργαλείων Βιοτεχνολογίας, μαζί με την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, μέσα απο τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας εντός των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου ή συνεργατών του ΙΝΓΚ στη βιομηχανία και σε άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο. 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, καθώς επίσης και η απόκτηση εμπειρίας στην έρευνα, στη χρήση εργαλείων Βιοτεχνολογίας, στην ανάλυση αποτελεσμάτων,  στη γραπτή και προφορική παρουσίαση. Τόσο το ΙΝΓΚ όσο και οι συνεργάτες του έχουν να επιδείξουν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, παρέχοντας στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και υψηλού επιπέδου εμπειρία για να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοτεχνολογία έτυχε θερμής υποδοχής από όλες τις μεγάλες βιομηχανίες και τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία χρησιμοποιούν εργαλεία Βιοτεχνολογίας στην καθημερινή τους παραγωγή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ευθυγραμμίζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας, με στόχο να προετοιμάσει καταρτισμένους απόφοιτους  που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας έτοιμοι για άμεση εργοδότηση σε τομείς σημαντικούς για την οικονομία του τόπου. Εξίσου σημαντικό, οι πτυχιούχοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία με διδακτορικές σπουδές.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πτυχιούχους με υπόβαθρο στην ιατρική, τις βιολογικές και συναφείς επιστήμες, τη γενετική, τις νευροεπιστήμες, τη βιοϊατρική, τη χημεία, τη μηχανική και άλλους συναφείς τομείς, παρέχοντας στους απόφοιτους: 

  • Εργασιακή εμπειρία (σε έρευνα και βιομηχανία)
  • Πρακτικές εργαστηριακές δεξιότητες
  • Ενδελεχής κατανόηση της τελευταίας και ακαδημαϊκής γνώσης σε καινοτόμα εργαλεία βιοτεχνολογίας
  • Τις δυνατότητες για επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας ή περαιτέρω εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2023. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου καθώς και για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής (MSc/PhD), Ιατρικής Γενετικής (MSc/PhD), Νευροεπιστήμης (MSc/PhD), Βιοιατρικής Έρευνας (MSc) θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΙΝΓΚ www.cing.ac.cy/education από τις 16/01/2023.

Προσφέρονται υποτροφίες στα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εκπαίδευσης ΙΝΓΚ
Tηλέφωνο: +357 22392840/841/844    
Email: education@cing.ac.cy

125

Συνεργασία Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σε συνέχεια της Συμφωνίας Συνεργασίας, του περασμένου Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανανέωσαν τη δεκαετή συνεργασία που ήταν σε εφαρμογή μέχρι τώρα, για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κλινικό Τμήμα του ΙΝΓΚ.

Η Συμφωνία υπογράφηκε στις 12 Ιανουαρίου 2023, από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και Ιατρικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού και από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Άδωνι Ιωαννίδη.

Η συνέχιση της συνεργασίας και η επίσημη επισφράγισή της είναι αμοιβαία επιθυμία των δυο μερών και εδραιώνει τις μεταξύ τους συνέργειες δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

«Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, αφού αναγνωρίζεται έμπρακτα το έργο και η συμβολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, το οποίο συμβάλει στην εκπαίδευση των φοιτητών προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, δίδοντάς τους παράλληλα τα μέσα για να ολοκληρώσουν στο έπακρο τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στο ιατρικό επάγγελμα» ανέφερε ο Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού. Σημείωσε δε ότι «οι δύο οργανισμοί θα μπορούν να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα με την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Ο Καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης πρόσθεσε ότι «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή ευκαιριών στους φοιτητές της για ψηλού επιπέδου κλινική εκπαίδευση και με χαροποιεί ιδιαίτερα η ανανέωση της συνεργασίας εκπαίδευσης με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Το Ινστιτούτο και η Ιατρική Σχολή μοιράζονται την προσήλωση στην αριστεία όσον αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα και την προσφορά προς την κοινωνία και προσβλέπω στην περεταίρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών».

CING photo 2_10 09 08

Οι ανάγκες των ασθενών είναι δεδομένες

Δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη κάποιος να κάνει προβλέψεις στον τομέα της υγείας. Οι ασθένειες είναι δεδομένες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ασθενείς είναι προβλεπτά. Όσο για κάτι νέο, αυτό είναι πάντα απρόβλεπτο! Κανένας δεν γνωρίζει τι θα προκύψει. Κανένας δεν προέβλεψε την πανδημία του κορονοϊού, παρόλο ότι τέτοια σενάρια έχουμε δει όλοι μας σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Το 2023 μπαίνει έχοντας την πανδημία ως ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το παγκόσμιο. Παρόλα ταύτα, εκτός και αν υπάρχουν εκπλήξεις, το αποτύπωμά της για τη νέα χρονιά αναμένεται να είναι λιγότερα αισθητό, με την ελπίδα ότι θα εξελιχθεί σε μια πιο ήπια λοίμωξη, η οποία θα προκαλέσει ακόμη λιγότερους θανάτους. Προκλήσεις όμως θα έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και σε άλλους τομείς. Παρόλο ότι έχουν γίνουν άλματα στην επιστήμη, ο αριθμός των ασθενών παραμένει πολύ ψηλός. Τα συστήματα υγείας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές και συχνές ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης αλλά επίσης σπάνιες και χρόνιες παθήσεις. Οι τελευταίες αποτελούν και θα αποτελούν μεγάλο μέρος της ιατρικής περίθαλψης μιας και παρόλο ότι είναι σπάνιες είναι όμως πολλές. Επιπλέον, αποτελούν πρόκληση για τα συστήματα υγείας επειδή αρκετές από αυτές παρουσιάζονται εκ γενετής. Τέλος, προκαλούν αντίκτυπο και στην υπόλοιπη κοινωνία γιατί ένα μέρος αυτών των ασθενών καταλήγουν με αναπηρίες, οι οποίες έχουν κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ψυχική υγεία. Υπάρχει ραγδαία αύξηση στις ψυχικές παθήσεις, οι πλείστες από τις οποίες προκλήθηκαν λόγω των πληγών κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς πανδημίας στον οικογενειακό και στον εργασιακό χώρο. Επίσης, ο συνεχιζόμενος πόλεμος που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει και θα έχει και την επόμενη χρονιά το δικό της αντίκτυπο στην υγεία. Εκτός από την απώλεια των χιλιάδων στρατιωτών και αμάχων, οι κυρώσεις που επιβάλλονται και η οικονομική λιτότητα θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ανθρωπότητα, κάποια από τα οποία θα αγγίξουν και την υγεία. Σε μια τέτοια εξέλιξη, τα συστήματα υγείας, ανά το παγκόσμιο, θα  βρεθούν μπροστά σε νέες προκλήσεις με ένα κατακουρασμένο προσωπικό, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας.       

Θα ήθελα όμως να σταθώ στα πιο πάνω και πιο συγκεκριμένα στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας. Προβλέπεται ότι οι ανάγκες θα είναι αυξημένες στο μέλλον σε όλες τις χώρες. Μερικοί από τους λόγους αναφέρονται πιο πάνω. Επιπλέον όμως, ανάγκες θα υπάρξουν απλά επειδή γνωρίζουμε περισσότερα από πριν. Η εξέλιξη της επιστήμης και η δημιουργία νέας γνώσης βοήθησε πολύ στο να γνωρίζουμε περισσότερα και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα πολλές ασθένειες προς όφελος των ασθενών. Πολλοί περισσότεροι τώρα ζουν περισσότερο και έτσι η φροντίδα προς αυτούς θα αυξηθεί. Η τεχνολογία της επιστήμης έχει αναπτυχθεί ραγδαία και θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Η εφαρμογή της θα ενσωματώνεται στην κλινική πρακτική προς την αντιμετώπιση των ασθενειών. Μπορούν και θα γίνουν περισσότερα για πολλούς ασθενείς, ιδιαίτερα για τους χρόνιους, που στις πλείστες περιπτώσεις μεταφέρουν την πάθησή τους από τη γέννησή τους. Υπάρχει η ανάγκη για συνεχή παρακολούθησή τους μέχρι να εξευρεθούν για όλους μόνιμες θεραπείες για την πάθησή τους.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω τη σημασία της εξειδίκευσης στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα προς την αντιμετώπιση των μέχρι στιγμής αθεράπευτων ασθενειών. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση και πολλοί ασθενείς έχουν επωφεληθεί είτε μέσα από καινοτόμες θεραπείες είτε μέσα από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Μόνο η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης μέσα από την έρευνα θα ενδυναμώσει τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών. Γνωρίζουμε για ασθένειες εδώ και χιλιάδες χρόνια όμως χρειάζεται ακόμη περισσότερος χρόνος και υπομονή. Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών θα πρέπει να ενσκήψουν στα προβλήματα και να επενδύσουν περισσότερο στην προώθηση της επιστήμης αλλά και στη δημιουργία κέντρων εξειδίκευσης, εκεί όπου χρειάζεται, αλλά ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των χρόνιων και των πολύπλοκων ασθενειών.  

Καθηγητής Λεωνίδας Α. Φυλακτού
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου


Το άρθρο του Καθ. Λ. Φυλακτού φιλοξενήθηκε στην ειδική έκδοση του Φιλελεύθερου, «Η Κύπρος το 2023», που κυκλοφόρησε την πρωτοχρονιά 2023.