gesy

ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΓΕΣΥ: Η ραχοκοκαλιά των Εθνικών Συστημάτων Υγείας

Μία από τις βασικές πρόνοιες κάθε Συστήματος Υγείας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Μέσα από τον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ, δικαιούχοι και πάροχοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκατοντάδες φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της πλειοψηφίας όλων των ασθενών, με τον κατάλογο να αξιολογείται και να εμπλουτίζεται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε συνεχή βάση.

Πέραν των πρωτότυπων προϊόντων, ο ΚΦΠ του ΓεΣΥ διαθέτει -στις περισσότερες περιπτώσεις- και τα αντίστοιχα γενόσημα ή γενερικά φάρμακα, όπως συμβαίνει σε όλα τα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας διεθνώς.

Τα γενόσημα («generics» ή «generic drugs») είναι φάρμακα όμοια εγκεκριμένων φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και έχουν συγκρίσιμα έως ίδια χαρακτηριστικά δοσολογίας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και τρόπου χορήγησης με τα πρωτότυπα φάρμακα. Στην πραγματικότητα, περιέχουν την ίδια δραστική φαρμακευτική/θεραπευτική ουσία ή συνδυασμό δραστικών ουσιών με τα πρωτότυπα φάρμακα και η τιμή τους είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές των πρωτοτύπων.

Επιλέγοντας γενόσημα σκευάσματα μέσω του ΓεΣΥ, ουσιαστικά εξασφαλίζουμε φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία ή συνδυασμό δραστικών ουσιών του αντίστοιχου πρωτότυπου, πληρώνοντας είτε μικρότερη Συνεισφορά ΙΙ είτε καθόλου.

Τα γενόσημα φάρμακα είναι ουσιωδώς όμοια με τα πρωτότυπα

Στην Κύπρο, σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η χρήση γενοσήμων ή γενερικών σκευασμάτων είναι σαφώς χαμηλότερη. Ένας από τους κυριότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι τα στερεότυπα στις αντιλήψεις καθώς και ο μύθος που έχει επικρατήσει περί μειωμένης αποτελεσματικής δράσης. Πρόκειται για ένα εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό, καθώς τα γενόσημα φάρμακα είναι ουσιωδώς όμοια με τα πρωτότυπα και διατίθενται στην αγορά, αφού λήξει η ισχύς του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αλλιώς της «πατέντας» (Patency Certificate) του πρωτότυπου φαρμάκου.

Τα γενόσημα ή γενερικά  φάρμακα υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους παραγωγής και εισαγωγής και διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, όπως συμβαίνει με τα πρωτότυπα, ενώ ταυτόχρονα είναι εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά. Κάθε φαρμακευτικό προϊόν- είτε πρωτότυπο είτε γενόσημο- παρακολουθείται διαρκώς και αξιολογείται βάσει πρωτοκόλλων ως προς την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τα γενόσημα φάρμακα, λοιπόν, θεωρούνται θεραπευτικά ισοδύναμα και ανταλλάξιμα με το πρωτότυπό τους. Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ περιλαμβάνει μόνο φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας των οποίων η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά.


Ρωτήστε για τις εναλλακτικές επιλογές σας

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των δικαιούχων και των λειτουργών υγείας σε σχέση με την αλλαγή κουλτούρας γύρω από την χρήση των γενόσημων φαρμάκων, ενημερώνει διαρκώς τους δικαιούχους μέσω δημοσιεύσεων και ενημερωτικών δελτίων για τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχουν εντός του Συστήματος. Κάθε δικαιούχος, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό του, οφείλει να έχει ρόλο και άποψη στην επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής του σε σχέση με το τελικό σκεύασμα που θα προμηθευτεί από το φαρμακείο.

Ο διευρυμένος Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα, με τους δικαιούχους να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτόν, μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (https://bit.ly/3lri7T6). Ο εκάστοτε Προσωπικός ή Ειδικός Ιατρός ή φαρμακοποιός, οφείλει να ενημερώνει τον δικαιούχο για τις επιλογές του, κυρίως γι’ αυτές που απαιτούν την καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ, δηλαδή επιπρόσθετου χρηματικού ποσού από τον δικαιούχο. 

Συνεπώς, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να ενημερωθούν για τις αντίστοιχες εναλλακτικές επιλογές που έχουν σε γενόσημα προϊόντα. Στις περιπτώσεις εκείνες που παρέχεται αυτή η δυνατότητα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν το φθηνότερο σκεύασμα, χωρίς να αμφιβάλλουν για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του. Είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πως, εάν το ζητήσουν, οι φαρμακοποιοί έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το συνταγογραφημένο πρωτότυπο σκεύασμα με ένα γενόσημο αντίστοιχό του.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προωθεί διαρκώς την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση κουλτούρας των δικαιούχων και των παρόχων, ώστε να αντιληφθούν όλοι τη σημασία της χρήσης γενοσήμων, της ραχοκοκαλιάς των Συστημάτων Υγείας σε όλη την Ευρώπη.Η διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων στην κυπριακή αγορά βασίζεται στη σωστή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Η χρήση γενοσήμων φαρμάκων αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική όλων των σύγχρονων συστημάτων υγείας των αναπτυγμένων χωρών, καθώς η αξία της έχει πια διαπιστωθεί στη βάση επιστημονικών δεδομένων. Το όφελος  είναι αδιαμφισβήτητο τόσο για το Σύστημα όσο και για τους δικαιούχους. Αφενός, το Σύστημα εξοικονομεί πόρους, τους οποίους μπορεί να διαθέσει για τη συμπερίληψη νέων φαρμακευτικών προϊόντων και την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών που παρουσιάζει ο τομέας της υγείας. Αφετέρου, η επιλογή γενόσημων φαρμάκων για τους δικαιούχους έχει επιπλέον σημαντικό οικονομικό όφελος, αφού μειώνονται τα έξοδα που επωμίζεται ο δικαιούχος για θέματα υγείας.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για τις περισσότερες παθήσεις υπάρχει ένα γενόσημο φάρμακο που καλύπτεται πλήρως από το ΓεΣΥ, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η καταβολή της Συνεισφοράς ΙΙ.

gesy

ΟΑΥ: Ετήσια επικαιροποίηση των τιμών των φαρμάκων για το 2023 και αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ

Ενόψει της επικαιροποίησης των τιμών των φαρμάκων που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο ετησίως από το Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους ότι προκύπτουν αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ των φαρμάκων που καλύπτει το ΓεΣΥ. Ειδικότερα ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  • Η ημερομηνία ισχύος της επικαιροποίησης των τιμών των φαρμάκων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2023.
  • Στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, στην Ενότητα «Παροχείς/ Φάρμακα–Φαρμακεία- Αναλώσιμα/ Κατάλογοι Φαρμάκων-Πρωτόκολλα-Αιτήσεις-Έντυπα/  Εξωνοσοκομειακά Φάρμακα https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmacatalogues2020, έχει αναρτηθεί ο  Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) με τις αναθεωρημένες Συνεισφορές ΙΙ και τη μεταβολή (αύξηση/μείωση) στη Συνεισφορά ΙΙ των φαρμάκων σε σχέση με τον προηγούμενο ΚΦΠ ημερομηνίας 10/01/2023.
  • Με βάση τις αλλαγές στις τιμές διαφοροποιείται η Συνεισφορά ΙΙ σε 283 προϊόντα. Για 105 προϊόντα η Συνεισφορά ΙΙ μειώνεται, ενώ για 178 προϊόντα αυξάνεται.

Ο Οργανισμός προτρέπει τους δικαιούχους να συμβουλεύονται τους ιατρούς και φαρμακοποιούς τους σε σχέση με το φθηνότερο διαθέσιμο φάρμακο και πως μπορούν να εξασφαλίσουν φάρμακα με μηδενική Συνεισφορά ΙΙ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

gesy

Ένταξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (κατηγορίας των γλιπτινών) στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, επτά (7) νέα φαρμακευτικά προϊόντα για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (κατηγορίας γλιπτινών).

Ως αποτέλεσμα της ένταξης των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων θα παρατηρηθεί αλλαγή στη Συνεισφορά ΙΙ (PC2) που πληρώνουν οι δικαιούχοι για κάποια από τα υφιστάμενα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας των γλιπτινών.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ θα εξακολουθήσουν να παρέχονται φαρμακευτικά προϊόντα από τη συγκεκριμένη κατηγορία για τα οποία δε θα απαιτείται καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ. Για πιο εκτενή ενημέρωση, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τον θεράποντα ιατρό  ή/ και τον φαρμακοποιό τους.

Πιο κάτω παρατίθενται τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν ενταχθεί στον ΚΦΠ:

1. DALMEVIN TABLET 50MG (VILDAGLIPTIN)

2. VILDAGLIPTIN ACCORD TABLET 50MG (VILDAGLIPTIN)

3. JIDINUM TABLET, FILM COATED 25MG (SITAGLIPTIN)

4. JIDINUM TABLET, FILM COATED 50MG (SITAGLIPTIN)

5. JIDINUM TABLET, FILM COATED 100MG (SITAGLIPTIN)

6. DALTEX TABLET, FILM COATED 50MG/850MG (VILDAGLIPTIN / METFORMIN)

7. VILDAGLIPTIN/ METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD TABLET, FILM COATED 50MG/850MG (VILDAGLIPTIN/ METFORMIN)

8. DALTEX TABLET, FILM COATED 50MG/1000MG (VILDAGLIPTIN / METFORMIN)

Στον ακόλουθο Πίνακα  παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας των γλιπτινών που είναι διαθέσιμα από την 01/01/23 καθώς και η σχετική Συνεισφορά ΙΙ για κάθε προϊόν.

Εμπορικό όνομαΔραστική Ουσία ΣυσκευασίαPC2 (€) ανά συσκευασία από 01/01/2023PC2 (€) ανά συσκευασία μέχρι 31/12/2022
 DALMEVIN TABLET 50MGVILDAGLIPTIN 60 TABS0ΔΕ- Δεν εφαρμόζεται
VILDAGLIPTIN ACCORD TABLET 50MGVILDAGLIPTIN28 TABS0.37ΔΕ
GALVUS TABLET 50MGVILDAGLIPTIN 28 TABS3.762.06
JIDINUM FC TABLET 25MGSITAGLIPTIN 30 TABS0ΔΕ
JIDINUM FC TABLET 50MGSITAGLIPTIN  30 TABS0ΔΕ
JIDINUM FC TABLET 100MGSITAGLIPTIN30 TABS0ΔΕ
JANUVIA FC TABLET 50MGSITAGLIPTIN 28 TABS4.890
JANUVIA FC TABLET 100 MGSITAGLIPTIN28 TABS7.741.95
TRAJENTA FC TABLET 5MGLINAGLIPTIN 28 TABS4.724.72
ONGLYZA FC TABLET 5MGSAXAGLIPTIN 28 TABS00
DALTEX TABLET, FILM COATED 50MG/850MGVILDAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 850MG) 60 TABS IN BLISTER(S)0ΔΕ
VILDAGLIPTIN/ METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD TABLET, FILM COATED 50MG/850MGVILDAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 850MG)30 TABS IN BLISTER(S)0.4ΔΕ
EUCREAS TABLET 50MG/850MGVILDAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 850MG)30 TABS IN BLISTER(S)8.130.3
JENTADUETO TABLET, FILM COATED 2.5MG/850MGLINAGLIPTIN / METFORMIN (2.5MG / 850MG)60 TABS IN BLISTER(S)00
JANUMET TABLET, FILM COATED 50MG/850MGSITAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 850MG)56 TABS IN BLISTER(S)0.80
DALTEX TABLET, FILM COATED 50MG/1000MGVILDAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 1000MG)60 TABS IN BLISTER(S)0ΔΕ
EUCREAS TABLET 50MG/1000MGVILDAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 1000MG)30 TABS IN BLISTER(S)7.270
JANUMET TABLET, FILM COATED 50MG/1000MGSITAGLIPTIN / METFORMIN (50MG / 1000MG)56 TABS IN BLISTER(S)00
JENTADUETO TABLET, FILM COATED 2.5MG/1000MGLINAGLIPTIN / METFORMIN (2.5MG / 1000MG)60 TABS IN BLISTER(S)3.760

Σημειώνεται ότι από την 01/02/2023 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Ενιαίος Τιμοκατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων του Υπουργείου Υγείας για το 2023. H αλλαγή των τιμών σε ορισμένα από τα πιο πάνω φαρμακευτικά προϊόντα ενδεχομένως να επηρεάσει τη Συνεισφορά ΙΙ που καταβάλλουν οι ασθενείς για τα φάρμακα αυτά.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ